قالب پاورپوینت PEST / PESTEL Diagram

آنالیز، تجزیه و تحلیل  PEST Analysis ) PEST )  روشی برای ارزیابی شرایط کسب و کار در محیط بیرونی آن است. نام PEST از ابتدای موارد مورد بررسی در این تحلیل استخراج شده که شامل عوامل سیاسی (Political)، اقتصادی (Economic)، اجتماعی (Social) و تکنولوژی (Tecnological) می شود.

برنامه ریزی استراتژیک کارآمد و تیم متعهد، دو عنصر کلیدی در تمامی کسب وکارهای موفق است. دستیابی به اهداف و موفقیت شرکت در صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، بدون یک استراتژی درست و یک تیم اجرایی هوشمند تحقق نخواهد یافت. تحلیل PEST از جمله عناصری است که در برنامه ریزی استراتژیک لحاظ شده و اطلاعات کاربردی و مناسبی را در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از این تحلیل قادر خواهید بود وضعیت کسب و کار خود را مشخص کنید ، انجام این کار به شما کمک می کند بهترین تاکتیک ها و عملکردها را شناسایی کرده و در برنامه ریزی های خود وارد کنید.

برای تحقق اهداف هر کسب وکاری، تدوین یک استراتژی کارآمد ضروری است. این استراتژی باید اولویت ها را تعیین کند، منابع را تخصیص دهد، در دوره زمانی مشخص تصمیم گیری کند، سیستم ها را کنترل کند، مسئولیت کارمندان را تعیین کند و دستورالعمل هایی برای چگونگی استفاده همزمان از تمامی این موارد جهت تحقق هدفی مشخص را، ارائه دهد.

این قالب ارائه شده شامل تمامی نمودار ها می باشد و مناسب برای انواع تحلیل های اماری می باشد.

 قالب Travel Agency

قالب Travel Agency

قیمت : 290,000 ريال

قالب مینیمال Monola

قالب مینیمال Monola

قیمت : 250,000 ريال

قالب پاورپوینت ORAE

قالب پاورپوینت ORAE

قیمت : 50,000 ريال

قالب پاورپوینت Xpress

قالب پاورپوینت Xpress

قیمت : 70,000 ريال

قالب پاورپوینت Quintus Minimal

قالب پاورپوینت Quintus Minimal

قیمت : 65,000 ريال

قالب پاورپوینت Miro

قالب پاورپوینت Miro

قیمت : 51,000 ريال

قالب پاورپوینت Minimix 1.0

قالب پاورپوینت Minimix 1.0

قیمت : 34,000 ريال

قالب پاورپوینت Innovation

قالب پاورپوینت Innovation

قیمت : 48,000 ريال